MENU

____________

Volby 2014

____________

Odkazy

Školní park

Na Komenského náměstí v Mladé Boleslavi jsou dnes 3 oddělené plochy zeleně : parčík u Pošty, parčík proti Magistrátu města a Školní park. Na Komenského náměstí dříve též nazývaném Školní náměstí a z části náměstí Michalovické (západní část, dnes poblíž Vysoké školy) stojí mnohé
významné a školní budovy. Na obou koncích Komenského náměstí byly také dva rybníčky, jeden v místě, kde je dnes parkoviště za budovou ČSOB a druhý nedaleko zrušené budovy hasičárny (vedle Michalovického náměstí, dnes je zde roh Školního parku proti budově č.p. 85 – Burget café). Oba rybníčky zanikly časem a prameny, které je napájely, jsou zatrubněné, voda z nich je odvedená z jednoho do Klenice
a z druhého do Jizery.

Po kostele Nanebevzetí panny Marie byly postupně vystavěny :

 • – zřejmě druhá nejstarší budova náměstí je budova dnes patřící k 1.ZŠ (postavená
  v roce 1837 jako Chlapecká škola, dnes č.p.117),
 • – dále radnice zvaná nová (postavena 1865 – 1868 podle projektu architektů Niklase
  a Fichtnera, dnes č.p.61), kde ve vedlejším křídle sídlilo i gymnázium (dnes budova 1.ZŠ s č.p.67),
 • – dále v roce 1881 přibyla na náměstí budova Dívčí měšťanské školy (dnes budova 2.ZŠ s č.p.91)
 • – z iniciativy Okrašlovacího spolku byly v roce 1872 založeny Jubilejní sady dnes Školní park. Okrašlovací spolek byl v Mladé Boleslavi založen v roce 1872. Jubilejní sady byly vysázeny na místě, kde se původně rozkládala zahrada lékárníka Karla Sommera. Jubilejní sady později nazývané podle množství školních budov v okolí Školní park (dnes v rekonstrukci) byly v roce 1877 ještě rozšířeny o okraj Michalovického náměstí a byly zde dosázeny dva další menší sady, první kaštanový (jírovcový) a druhý javorový.
 • – dále v dolní části náměstí budova 2.základní školy a jídelny (postavena v roce 1891 jako Řemeslnická škola, dnes č.p.94),
 • – dále sececní budova Pošty (postavena 1909 jako budova Městské spořitelny
  a poštovního úřadu, dnes č.p.96)
 • – v roce 1920 byl do Školního parku nainstalován a slavnostně odhalen památník padlým legionářům, který byl za druhé světové na příkaz německých orgánů odstraněn. Horní část památníku byla zachráněna a v roce 1945 znovu nainstalována na původní místo jako torzo.

 

Školní park :

Tato zelená plocha se nachází v centru města, z části na Komenského a z části na Michalovickém náměstí. Jedná se o menší, ale vemi významnou parkovou úpravu
v podobě městského promenádního parku.
Stav parku se výrazně zlepšoval od jeho založení Okrašlovacím spolkem, po větší dosadby stromořadí tzv. vylepšení Jubilejních sadů v roce 1893, instalaci památníku (1920) a kvalitní údržbu zeleně a dalších technických prků (cesty, parkové lavičky, odpadkové koše, dětské hřiště, …) v meziválečném období. Po druhé světové válce,
ale kvalita údržby parku rapidně poklesla. Na přelomu tisíciletí již byla většina stromů
v parku ve špatném stavu a park již byl pro krátkodobou rekreaci pramálo využitelný. Trasování komunikací také již vůbec neodpovídalo dnešním provozním vztahům.
V naprosto žalostném stavu se nacházel i majestátní dub vrbolistý, který byl památným stromem a přesto musel být po postupném odstranění téměř všech uschlých větví pokácen z bezpečnostních důvodů. Také mohutný a krásný červenolistý buk vysazený v roce 1916 na počest padlých vojáků v místě, kde dnes stojí zastávka MAD musel být, z důvodu výskytu dřevomora kořenového, a tudíž možného pádu na veřejné prostranství odstraněn. V parku pomalu ubývaly stromy.
Revitalizace parku, která proběhla v roce 2014 mu zase navrátila jeho kouzlo a toto místo je dne reprezentativní kvalitní zelení a oázou klidu ve středu města Mladá Boleslav.

 

 

Autor/zdroj: Iva Bílková

 

By | 30. Jul 2014 | Příspěvky | No Comments »

Leave a Reply