MENU

____________

Volby 2014

____________

Odkazy

Radouč

Území chráněné státem (konkrétně Národní přírodní památka tzv. NPP) jsou svahy mezi horní plošinou Radouče a Ptáckou ulicí – přiblížně tak na úrovni odbočky do Podlázek.
Tyto jižní svahy jsou tím nejcennějším místem z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny. Horní plošina, též chráněná státem, ale již “méně” je ochranným pásmem této NPP. Paradoxně ochranné pásmo je několikrát rozlehlejší než samo chráněné území NPP.

Z hlediska obyvatel jde o velmi cennou zelenou lokalitu, která je sevřena mezi zástavbu. Ze západu skalnatý svah a Ptácké ulice, ze severu komunikace 1/38,
z východu zástavba ulice Na Radouči a z jihu rodinné domy Svojsíkovy ulice (světové strany berte orientačně). Právě bezprostřední blízkost příměstské oblasti Debř a zejména pak bezprostřední blízkost Severního sídliště je pro chráněné území tou největší zátěží. Velké množství návštěvníků by samo o sobě asi nebylo v konfliktu s ochranou přírody (pošlap je jistě žádoucí), problém je v činnostech, které s sebou člověk při krátkodobé rekreaci (například procházky) “přináší”.

Tady je důležité zdůraznit, že ochraně zde nepodléhá pouze “území” (stepní společenstva, biocentrum a systém ekologické stability), ale i chráněné druhy živočichů (sysel, králík, …) a rostlin (devaterka, …).
Takový návštěvník, který zde například ponechá psa na volno, samozřejmě
s trochou nadsázky řečeno, dnes a denně způsobuje syslí populaci infarktové stavy. Syslům též neprospívá málo častá údržba této loklaity, zejména málo sečení. Dříve se to vyřešilo spásáním nyní je třeba sekat. Sysel přes vyšší trávu
a plevele predátora nevidí a není nic smutnějšího než zahryznutý chráněný živočich ležící v místě, kde denně prochází desítky dětí směrem k dětským hřištím vybudovaným na okraji Radoučského lesíka. O černých skládkách nemluvě.

Skloubit zájmy ochrany přírody a zájmy místních obyvatel a návštěvníků tohoto místa je oříšek, se kterým si město neví rady dvacet let. A i přes různé pokusy
a snahy je to zatím neřešitelný problém.

 

 

 

Autor/zdroj: IaB

 

 

By | 17. Apr 2011 | Příspěvky | No Comments »

Leave a Reply