MENU

____________

Volby 2014

____________

Odkazy

Na sídlišti pokračují velké investice

Na sídlišti Severní město pokračují velké investice. Do vrcholné fáze se dostávají práce především na první etapě rekonstrukce ulice U Stadionu, kde je stanovená úplná dopravní uzavírka do 12. září. Značně rozsáhlé je i staveniště v oblasti vnitrobloků mezi Mládežnickou a ulicí u Stadionu, kde práce potrvají do 16. října. Na obě investiční akce se přijeli podívat i náměstkové primátora Michal Kopal, Daniel Marek a Jiří Bouška.

Image-1

Revitalizace ulice U Stadionu se v první etapě týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Radouči a Václavkova. Dochází zde k rekonstrukci povrchů komunikace, chodníků, cyklostezky i autobusové zastávky i k úpravě parkovacích míst. Parkování osobních vozidel v ulici U Stadionu probíhá velmi  živelně, bez jasného určení parkovacích míst. Parkující auta stojí částečně na zelených plochách a zasahují do rozhledových trojúhelníků křižovatek, a tak brání při vyjíždění z vnitroblokových komunikací. Revitalizace tyto problémy řeší a zároveň je její součástí vybudování bezpečnějšího typu přechodu pro chodce. Projekt revitalizace v ulici U Stadionu je připravena mezi ulicemi Havlíčkova a ulicí Na Radouči. První etapa zahrnuje  úsek od ulice Na Radouči k Václavkově. Další etapa mezi ulicemi Václavkova  a Havlíčkova se teprve připravuje a není jisté, zda se začne ještě v letošním roce. Celý projekt se realizuje především kvůli zvýšení bezpečnosti pěší, cyklistické a automobilové dopravy s vyřešením jejich vzájemných vazeb. Návrh zahrnuje i úpravu zelených ploch a doplnění městského mobiliáře.

V plném běhu je také revitalizace vnitrobloků mezi Mládežnickou a ulicí 17. listopadu, která trvá podle smlouvy čtyři měsíce a má termín dokončení 16. října. Probíhá zde rekonstrukce průjezdných komunikací, chodníků, někdejší pěšiny nahrazují zpevněné chodníky, upravují a budují se parkovací místa, upravuje se zeleň. V rámci revitalizace také vzniká dětské hřiště v blízkosti ulice 17. listopadu a dále budou rekonstruována hřiště za veterinární klinikou a vzniknou zde víceúčelová hřiště s umělým povrchem. V současné době v této lokalitě na jedné straně zbývá ještě hodně práce, ale na straně druhé se již rýsují nové obrubníky, objevují chodníčky ze zámkové dlažby i upravené parkovací pozice. Za několik týdnů by tak i tato dnes silně rozkopaná lokalita měla získat novou tvář.
Na sídlišti také pokračuje úprava vnitrobloků mezi ulicemi Havlíčkova a U Stadionu, která začala 7. července a má přísný termín dokončení již 22. září.

 

 

Autor/zdroj: MB-NET.CZ

 

By | 3. Sep 2014 | Příspěvky | No Comments »

Leave a Reply