MENU

____________

Volby 2014

____________

Odkazy

Další možnost rekreace mladoboleslaváků

Poslanec Parlamentu ČR a člen výboru pro životní prostředí Jan Smutný podporuje nalezení uspokojivé varianty povolení letního provozu lanové dráhy
v Rokytnici nad Jizerou. Petice, která získala nejen podporu většiny obyvatel Rokytnice, ale i dalších regionálních politiků se projednávala na společné schůzce zástupců petičního výboru, poslanců Smutného, Horáčka (oba TOP09), senátora Přemysla Sobotky  a náměstka MŽP Tesaře se zástupci KRNAPu dne 5.9.2011. Všichni jmenovaní se přímo v terénu na Lysé hoře seznámili s variantními návrhy řešení a sami se zapojili do hledání přijatelného řešení. Poslanec Jan Smutný, velký rokytnický patriot, je toho názoru, že je potřeba vyvažovat ochranu přírody a potřeby lidí žijících v dané lokalitě. Sám je pro zpřístupnění vrcholu Lysé hory turistům za striktních podmínek splňující nejpřísnější ochranu endemických druhů rostlin a živočichů žijících v dané lokalitě. ” Je žádoucí chránit přírodu, uzavírat
ji a zcela znepřístupnit jde také proti smyslu ochrany přírody. Přírodu chráníme proto, abychom ji mohli vnímat, pozorovat ji a seznamovat s ní naše potomky.
Z její jedinečnosti se můžeme radovat jen tehdy, zůstaneme-li její součastí”, dodává.

 

 

Autor/zdroj: Jan Smutný

 

By | 15. Sep 2011 | Příspěvky | No Comments »

Leave a Reply