MENU

____________

Volby 2014

____________

Odkazy

Citlivá proměna Štěpánky pokračuje

V parku Štěpánka, který představuje jednu z nejcennějších přírodních lokalit přímo v Mladé Boleslavi, pokračují práce na jeho revitalizaci. Pracuje se na více lokalitách souběžně, pokračuje oprava hudebního altánu, oprava mostků přes Klenici, opravy schodišť a další práce. Jejich cílem a smyslem je Štěpánce neublížit, jen ji vylepšit. Na průběh prací se přišli dnes podívat i náměstkové primátora Daniel Marek a Jiří Bouška.

Image-1

Revitalizace zahrnuje celou řadu dílčích projektů, které musí na sebe navazovat a držet jednotnou linii. Je velmi citlivá i vzhledem k tomu, že park využívají všechny generace občanů.
Projekt provádí na základě výběrového řízení Sdružení Revitalizace parku Štěpánka -vedoucí účastník: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o.. Tuto investici s náklady 20,5 mil. Kč vč. DPH město zajišťuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – ROP.

Hlavní náplní revitalizace se staly:

–          Rekonstrukce parkových cest – všechny cesty budou ponechány v přírodním charakteru, důraz je kladen na odvodnění problematických cest a zpřístupnění svažitých cest, které jsou dnes ve špatném stavu.

–          Rekonstrukce hudebního altánu – altán dostane novou dřevěnou podlahu, novou střešní krytinu, nové centrální osvětlení a připojení k elektřině, všechny dřevěné konstrukce budou očištěny, opatřeny ochrannými nátěry a nově natřeny barvou ve dvou odstínech dle původní barevnosti. Kolem kamenného soklu bude vysázený prstenec bíle kvetoucích keřů.

–          Úprava veřejného wc – stávající wc dostane novou fasádu z dřevěného obložení.

–          Revitalizace území u tenisových kurtů – zde bude změna především v mobiliáři – pro toto území byly navrženy speciální tribunové lavičky s kamennou podezdívkou a dřevěnými sedáky. Tyto lavičky jsou umístěny především u hlavní cesty podél kurtů, v některých místech jsou tak lavičky oboustranné.

–          Nový mobiliář parku (solitérní dřevěno-betonové lavičky, odpadkové koše včetně psích sáčků, koše na tříděný odpad, pítka na vodu a stojany na kola. Všechen mobiliář je kotven do podkladu – pod mobiliářem se objeví nepravidelná kvarcitová dlažba)

–          Orientačně informační systém parku (informační cedule s historií parku a orientačními mapami, informační ukazatele na křižovatkách cest, označení jednotlivých luk – např. pikniková louka, herní louka, květná louka, a nové cedule u památných stromů). Tyto cedule a ukazatele budou řešeny ve stejném duchu jako ostatní dřevěné prvky parku – nápisy budou gravírované.

–          Molo u Klenice s přístupovou cestou – toto molo bude plovoucí z důvodu přizpůsobení se hladině při povodních, s břehem bude spojeno kloubovou lávkou. Břeh bude probrán do tvaru otevřenější laguny, kde budou mít psi pohodlný přístup do vody.

–          Sadovnické úpravy (vybudování květné louky v centrální části parku, nová výsadba keřů proti odplavu materiálů ze svahu na cesty, prokácení náletové zeleně, obnovení Trávnického sadu)

–          Nové herní prvky – mezi ně patří Cross fit park u lanové pyramidy, disk golf na levém břehu Klenice, úprava a rozšíření dětského hřiště v Trávnického sadech, přírodní houpačka z větve stromu na centrální louce, a dětská naučná stezka v horní části parku u veverek včetně nových krmítek – naučná stezka byla řešena samostatným projektem. Je opět v přírodním duchu, jsou zde použity dřevěné / často interaktivní / tabule, nápisy jsou v některých místech gravírované přímo do dřeva, barevné obrázky budou provedeny laserovým tiskem. Tato stezka děti provede životem veverek, v něčem je poučí, někde pobaví, někde budou muset zdolat i nelehké úkoly. Cílem této stezky je v dětech utužit vztah k přírodě, více jim přiblížit život lesních zvířat a i to, jak by se k nim a k lesu měly chovat.

–          Technické úpravy – přípojky vody k pítkům u altánu a dětského hřiště, přívod elektřiny z Dubců k altánu.

–          Doplňující části revitalizace – nové přírodní schodiště z horní části parku k objektu skautského oddílu, obnova monumentu tří křížů, obnova památníků v Havlíčkových sadech,  úprava poklopů kanalizačních šachty, která park protíná.

–          Nové veřejné osvětlení včetně centrálního osvětlení altánu (tato část byla do projektu zahrnuta dodatečně). Přispěl k tomu argument energetických úspor a pozitivního vlivu na noční život ptáků v korunách stromů– dnešní lampy svítí rovnoměrně do prostoru – nové lampy mají směrované světlo k zemi.

–          Úprava mostních konstrukcí – bylo řešeno samostatným projektem. Mosty zůstanou ve své původní podobě – budou očištěny, opraveny a budou mít novou pochozí plochu z žulové mozaiky. Most u veřejného wc prodělá větší změnu – v minulosti zde bylo koryto odkloněno a původní most byl tak mimo Klenici – novodobý most bude odstraněn a starý bude přesunut na jeho místo.

V příloze najdete prezentaci projektu a chystaných či již prováděných změn, úprav i například používaných materiálů.

 

 

Autor/zdroj: MB-NET.CZ

 

By | 28. Jul 2014 | Příspěvky | No Comments »

Leave a Reply